NEN-EN 354
Persoonlijke beschermingsmiddelen
tegen vallen – Veiligheidslijnen.
NEN-EN 516
Geprefabriceerde toebehoren voor daken
– Voorzieningen voor het betreden van
daken – Looppaden, loopvlakken en
treden.
NEN-EN 517
Geprefabriceerde toebehoren voor daken
- Dak(veiligheids)haken.
NEN-EN 795
Persoonlijke beschermingsmiddelen
tegen vallen Verankeringsvoorzieningen.
NEN 1068
Thermische isolatie van gebouwen –
Rekenmethoden.
NPR 2068
Thermische isolatie van gebouwen Vereenvoudigde rekenmethoden.
NEN-EN 1991-1-3+NB
Eurocode 1: Ontwerpgrondslagen en
belastingen op constructies - Deel 1-3:
Algemene belastingen –
Sneeuwbelasting. (ook wateraccumulatie)
NEN-EN 1991-1-4+NB
Eurocode 1: Belastingen op constructies
– Deel 1-4: Algemene belastingen –
Windbelasting.
NEN 2484
Draagbaar klimmateriaal. (bijvoorbeeld
ladders

NEN 2767
Conditiemeting van bouw- en installatiedelen.
NEN 2778
Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden.
NEN 3215
Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen.
NTR 3216
Riolering van bouwwerken Richtlijnen voor ontwerp,
uitvoering en beheer.
NEN 6050
Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken
– Gesloten dakbedekkingssystemen.
NEN 6063
Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken.
NPR-CEN/TS 1187
Beproevingsmethoden voor het brandgevaarlijk zijn van daken.
NPR-CEN/TS 16459
Brandgevaarlijkheid van daken en dakbedekking - Uitbreiding
toepassingsgebied van beproevingsresultaten van CEN/TS 1187.
NPR 6703
Wateraccumulatie - Aanvullende rekenregels en vereenvoudigingen voor het belastingsgeval regenwater in NEN 6702.
NEN 6707
Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden.
NPR 6708
Bevestiging van dakbedekkingen – Richtlijnen.
NEN 7250
Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels Bouwkundige aspecten.
NEN-EN 13501-5
Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 5:
Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het
brandgevaarlijk zijn van daken.
NEN-EN 13707
Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen
dakbanen voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen.
NEN-EN 13859-1
Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen voor folies - Deel 1: Folies voor schubvormig gelegde
dakbedekkingen
NEN-EN 13956
Flexibele banen voor waterafdichting – Kunststof en rubber
banen voor waterafdichtingen voor daken - Definities en eigenschappen.
NEN-EN 13967 Flexibele banen voor waterafdichtingen Kunststof en rubber banen tegen optrekkend vocht inclusief
kunststof en rubber banen voor kelder en fundatie afdichtingen
- Definities en eigenschappen.
NEN-EN 13969
Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen banen tegen
optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen - Definities en eigenschappen.
NEN-EN 13970
Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende
lagen van bitumen – Definities en eigenschappen.
NEN-EN 13984
Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber
dampremmende lagen - Definities en eigenschappen

NEN-EN-ISO 14122-3
Veiligheid van machines – Permanente toegangsmiddelen tot
machines – Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen. (veel
gebruikt voor permanente trappen naar daken)
NEN-EN-ISO 14122-4
Veiligheid van machines – Permanente toegangsmiddelen tot
machines – Deel 4: Vaste ladders. (veel gebruikt voor gevelladders en kooiladders. Hierin staat bijbehorend uitloophekwerk
van minimaal 2 x 1,5 m en een zelfsluitend hekwerk bij de uitstap)
NEN-EN 14963
Dakbedekkingen - Lichtstraat van kunststof met of zonder
dakopstanden - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden.